• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2023 - Spolek SUMIKO

2. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Proběhlo v prosinci 2014. Navázalo na předchozí jednnání v září 2014 a po jednání se zastupitelstvem obce Nedrahovice zahájilo vzájemnou spolupráci. Výsledky 1. setkání jste si mohli přečíst v zápisu. Přesný obsah setkání naleznete opět v zápisu, ve stručnosti lze ale zmínit, že sjme se zabývali třemi body - novou čekárnou, dětským hřištěm a novým umístěním kontejnerů. Jednání bylo složitější, protože jsme již řešili konkrétní problémy a bylo poměrně obtížné nalézt shodu a prosadit konkrétní řešení.

 

Přesto jsme se několika důležitých věcech dohodli:

1. prioritou je dětské hřiště - podání žádosti na MMR - zajistí obec Nedrahovice

                                                - herní prvky a podobu hřiště si vyberou rodiče dětí z Boru, zajistí podklady pro žádost 

2. vzhledem k nutnosti zajištění stav. povolení se dohodlo zadat projekt odborníkovi (ing. Peterka) a vytvořit klasický stavební projekt (hradí obec Nedrahovice)

3. znovu se setkáme s projektantem nad výsledkem jeho práce a bude pokračovat v jednání

 

První stránku projektu naleznete zde.