• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2023 - Spolek SUMIKO

Zapojení do projektu Obnova návsi v Boru

Náš spolek se aktivně zapojil do projektu Obnova návsi v Boru. Tématem prvních dvou setkání v září a prosinci 2014 bylo definování klíčových změn v osadě Bor a určení jejich priority pro občany. Na třetím setkání jsme se již sešli s projektantem ařešili konkrétní problémy vybraných témat. Výstupem bylo mj. zadání projektu k těmto oblastem: nové dětské hřiště, nová zastávka, rekonstrukce staré zastávky na odpočívadlo a vytvoření olpocení pro kontejnery. Projekt se mezitím narodil, byla podána žádost o dotaci na dětské hřiště (MMR) a zahájeny úpravy oplocení pro kontejnery (vše ve spoupráci - SDH Bor-občané Boru-spolek Sumiko-obec Nedrahovice).

 

Další fotografie: {becssg}/images/cestmir/2015/bor1{/becssg}