• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2023 - Spolek SUMIKO

Projekt Obnova návsi v osadě Úklid

Více než 5 let trval projekt, jehož cílem bylo obnovení zachovaných stavebních a přírodních památek obce na Úklidské návsi a také oživení trochu opuštěného a zapomenutého prostoru. Kdysi jednu z největších osad obce nyní osiduje pouze několik obyvatel, bývalá místní škola se změnila na byty a krásný park s malým rybníčkem a zbytky Husovy lípy může jen vzpomínat na rušné časy. Sumiko o.s., znovu ve spolupráci s obcí Nedrahovice, jednotkami SDH osad a místními občany začalo v roce 2010 plánovat proměnu tohoto prostoru. Přes nejrůznější peripetie se podařilo dosáhnout alespoň částečné, z našeho pohledu značné, změny a záleží už hlavně na lidech, zda prostor budou využívat a oživovat nebo nikoliv. Území je vhodné i pro školy, je klidné, mimo rušné komunikace, s vazbou na mnohá odvětví (historie, biologie, zeměpis ad.) a k dispozici je i několik laviček, dřevěné molo nad rybníkem a kamenné ohniště.

Časový průběh projektu

Ukázka z projektové dokumentace ing. Nejepínské

 

Fotografie:

 

Další fotografie (také od Fr. Vávry) naleznete ve fotogalerii