• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2024 - Spolek SUMIKO

3. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Téma třetího setkání v Boru se neslo ve znamení seznámení s projektem ing. Peterky a diskuse nad možnými variantami řešení, především nové čekárny a rekonstrukce zastávky staré. K úplné shodě nedošlo a k rozhodnutí se tak budeme muset znovu sejít. To však nespěchá, protože realizaci zastávek bude nutné spojit se získáním dotace (zajistí obec Nedrahovice). Důležitým závěrem bylo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště (u MMR). Ta byla skutečně podána 6.2.2015 (zajistila obec Nedrahovice).

Číst dál: 3. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

2. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Proběhlo v prosinci 2014. Navázalo na předchozí jednnání v září 2014 a po jednání se zastupitelstvem obce Nedrahovice zahájilo vzájemnou spolupráci. Výsledky 1. setkání jste si mohli přečíst v zápisu. Přesný obsah setkání naleznete opět v zápisu, ve stručnosti lze ale zmínit, že sjme se zabývali třemi body - novou čekárnou, dětským hřištěm a novým umístěním kontejnerů. Jednání bylo složitější, protože jsme již řešili konkrétní problémy a bylo poměrně obtížné nalézt shodu a prosadit konkrétní řešení.

Číst dál: 2. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

1. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Občanské sdružení Sumiko se pustilo do odvážného projektu, jehož cílem je vytvoření vize, jak by se mohla proměnit náves v Boru v průběhu několika příštích let. Protože se jedná o veřejné plochy, měli by se k projektu vyjádřit co nejvíce místních obyvatel. Z toho důvodu jsme svolali první setkání (září 2014), kde jsme se chtěli pokusit iniciovat obyvatele k zamyšlení, co by chtěli změnit ve své osadě. To se bezpochyby podařilo a ještě týž večer jsme se dohodli na prioritách projektu. Z důvodu časové náročnosti setkání jsme se pak dohodli na dalším setkání, které proběhlo v prosinci 2014.

Číst dál: 1. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Projekt Obnova návsi v osadě Úklid

Více než 5 let trval projekt, jehož cílem bylo obnovení zachovaných stavebních a přírodních památek obce na Úklidské návsi a také oživení trochu opuštěného a zapomenutého prostoru. Kdysi jednu z největších osad obce nyní osiduje pouze několik obyvatel, bývalá místní škola se změnila na byty a krásný park s malým rybníčkem a zbytky Husovy lípy může jen vzpomínat na rušné časy. Sumiko o.s., znovu ve spolupráci s obcí Nedrahovice, jednotkami SDH osad a místními občany začalo v roce 2010 plánovat proměnu tohoto prostoru. Přes nejrůznější peripetie se podařilo dosáhnout alespoň částečné, z našeho pohledu značné, změny a záleží už hlavně na lidech, zda prostor budou využívat a oživovat nebo nikoliv. Území je vhodné i pro školy, je klidné, mimo rušné komunikace, s vazbou na mnohá odvětví (historie, biologie, zeměpis ad.) a k dispozici je i několik laviček, dřevěné molo nad rybníkem a kamenné ohniště.

Číst dál: Projekt Obnova návsi v osadě Úklid