• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2023 - Spolek SUMIKO

1. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Občanské sdružení Sumiko se pustilo do odvážného projektu, jehož cílem je vytvoření vize, jak by se mohla proměnit náves v Boru v průběhu několika příštích let. Protože se jedná o veřejné plochy, měli by se k projektu vyjádřit co nejvíce místních obyvatel. Z toho důvodu jsme svolali první setkání (září 2014), kde jsme se chtěli pokusit iniciovat obyvatele k zamyšlení, co by chtěli změnit ve své osadě. To se bezpochyby podařilo a ještě týž večer jsme se dohodli na prioritách projektu. Z důvodu časové náročnosti setkání jsme se pak dohodli na dalším setkání, které proběhlo v prosinci 2014.

 

Zápis ze setkání si můžete přečíst zde.