• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2023 - Spolek SUMIKO

3. setkání k projektu Úprava návsi v Boru

Téma třetího setkání v Boru se neslo ve znamení seznámení s projektem ing. Peterky a diskuse nad možnými variantami řešení, především nové čekárny a rekonstrukce zastávky staré. K úplné shodě nedošlo a k rozhodnutí se tak budeme muset znovu sejít. To však nespěchá, protože realizaci zastávek bude nutné spojit se získáním dotace (zajistí obec Nedrahovice). Důležitým závěrem bylo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště (u MMR). Ta byla skutečně podána 6.2.2015 (zajistila obec Nedrahovice).

 

Zápis z jednání naleznete zde